Hirurški sektor

Načelnik sektora je Dr Živko Stoilkov, specijalista opšte hirurgije Sektor sačinjavaju sledeća odeljenja: Odeljenje opšte hirurgije Odeljenje ortopedije sa traumatologijom Odeljenje urologije Odeljenje plastične hirurgije Očno odeljenje Otorinolaringološko odeljenje Regionalni… opširnije →