Sektor službi za dijagnostiku i podršku

Sektor službi za podršku, načelnik Dr Živko Stoilkov, specijalista opšte hirurgije

Sektor sačinjavaju sledeće službe: