Opšta bolnica Ćuprija na drugom Regionalnom sajmu obrazovanja u Ćupriji

Drugi Regionalni sajam obrazovanja u organizaciji NOU tima i SRC “Ada” Ćuprija, uz podršku Školske uprave Jagodina, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je održan 27. i 28. marta 2014. godine od 10 do 18 časova u Sportskom centru “Ada”, Ćuprija. Pokrovitelj sajma je bila Opština Ćuprija. Dana 27. marta je održana promocija fakulteta i visokih škola, a 28. marta promocija srednjih škola iz okruženja.

Kako je Regionalni NOU tim u stvari tim za promovisanje nauke, obrazovanja i umetnosti, rukovodstvo Opšte bolnice Ćuprija na čelu sa dr Miroslavom Stojanovićem prepoznalo je važnost ovog sajma. Naime, visokosofisticirana oprema koja se koristi o Opštoj bolnici Ćuprija je rezultat najnovijih naučnih dostignuća i kao takva omogućava izuzetne dijagnostičke procedure za pravovremeno određivanje dijagnoze naših pacijenata. I pored takve opreme, neophodan je i visokoobrazovani stručni kadar koji će biti u stanju da koristi ovu opremu i svojim znanjem pruža pravovremeno i adekvatno lečenje naših pacijenata. Kada se spoje nauka i obrazovanje kao u našem slučaju, dolazi se do odličnih rezultata koji prelaze u neku vrstu umetnosti koja se tiče lečenja pacijenata.

Opšta bolnica Ćuprija je oba dana sajma imala svoj štand koji je izazvao veliko interesovanje posetioca ove manifestacije. Štand je imao materijal vezan za promociju naše kuće i naših akcija u narednom periodu. Pored štampanog materijala, posetioci su mogli da pogledaju i video prezentaciju na kojoj je predstavljena Opšta bolnica Ćuprija. Najveće interesovanje je izazvao tim sačinjen od tri doktora medicine i tri medicinske sestre koji su besplatno posetiocima ovog sajma merili nivo šećera u krvi, kao i merenje krvnog pritiska. Imali smo tri mlada lekara (Jelena Đorđević, Andreja Todorović i Zvezdan Đorđević) i tri medicinske sestre (Vesna Radojević, Danijela Radivojević i Ana Milovanović) koji su radili u dve smene i na najbolji mogući način prezentovali našu kuću, kako svojom stručnošću, tako i svojom ljubaznošću. Za vreme od dva dana koliko je trajao sajam, izvršeno je oko 250 merenja nivoa šećera u krvi i isto toliko merenja krvnog pritiska. Tehnički deo posla obavio je Saša Stanojlović, M. Sci. E. E.

Tekst: Saša Stanojlović, M. Sci. E. E.
Fotografije: Saša Stanojlović, M. Sci. E. E., dr Jelena Đorđević