Hirurški sektor

Načelnik sektora je Dr Živko Stoilkov, specijalista opšte hirurgije

Sektor sačinjavaju sledeća odeljenja: